ABOUT US
Underwater target grab contest preheating video
detailed >>
ABOUT US
Position > Home > ABOUT US

ABOUT US

The organizer
        National Natural Science Foundation of China
        Dalian Municipal People's Government
The undertake unit
Dalian University of Technology
Dalian Science and Technology Bureau
Jinpu New District, Dalian City
Peng Cheng Laboratory
Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Changhai County People's Government
         Dalian Institute of Artificial Intelligence, Dalian University of Technology
Tornament guidance team
Leaders of the experts of the guidance group
Gao Wen (Academician of the Chinese Academy of Engineering, Director of Peng Cheng Laboratory)
Guo Dongming (Academician of the Academy of Engineering, President of Dalian University of Technology)
Wang Tianran (academician of the Chinese Academy of Engineering, researcher of Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Zheng Nanning (Academician of the Academy of Engineering, Chairman of the China Automation Society)
Deputy leaders of the experts of the guidance group
Zhang Zhaotian (Executive Deputy Director, Department of Information Science, National Natural Science Foundation of China)
Tang Longhua (Deputy Director, Science Communication Center, National Natural Science Foundation of China)
Li Jianjun (Deputy Director, Department of Information Science, National Natural Science Foundation of China)
Yu Haibin (Director, Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
He Jie (Deputy Director, Research Integrity Office, National Natural Science Foundation of China)
Song Yongchen (Deputy Principal, Dalian University of Technology)
Wang Feiyue (Deputy Chairman and Secretary General of China Automation Society)
Gao Dabin (Director of Dalian Science and Technology Bureau)
Li Xiaochao (Inspector of Jinpu New District, Dalian City
)
        Referee group
                  Wang Tianran (academician of the Chinese Academy of Engineering, researcher of Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
                  Wang Chenghong (Vice President of China Automation Society)
                  Wu Feng (Professor, University of Science and Technology of China)
                  Zhang Aidong (Professor, The Chinese University of Hong Kong)
                  Ma Huadong (Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications)
                  Wang Wei (Professor, Dalian University of Technology)
                  Liu Zengwu (Deputy Chief Engineer of 760 Heavy Industry)
        Secretary group
Pan Qing (Director of Comprehensive and Strategic Planning Department, Ministry of Informatics, National Natural Science Foundation of China)
Wu Guozheng (Director of the Information Division of the National Natural Science Foundation of China)
Jiang Xinghai (Deputy Director,General of Dalian Science and Technology Bureau)
Ma Yingji (Deputy Director of the Administrative Committee of Jinpu New District, Dalian)
Luo Zhongxuan (Assistant President of Dalian Polytechnic University)
Technical group
       The technology of target recognition group
                  Team leader: Huang Qingming, Song Su
                  Deputy leader: Cui Junhong, Lu Huchuan
                  Members: Wang Hongyu, Shen Hengtao, Baixiang, Li Haojie, Yang Zheng, Jiang Yugang, Geng Xin, Tang Jinhui, Huanghua, Yu Junzhi
       The technology of man-machine cooperation fetching group
                 Team leader: Luo Jun, Wu Guozheng
                 Deputy leader: Yin Jingwei, Sun Ximing
                 Members: 
Wen Li, Zhu Daqi, Sun Yi, Jiang Li, Huanghai, Xie Guangming and Xue Jianru
        The technology of autonomous grasp group
                 Team leader: Yu Jiancheng, Song Zhaohui
                 Deputy leader: Xie Shaorong, Fan Xin
                 Members:Wang Shuo, Fu Xianping, Yan Sanitation, Yang Panlong, Xia Hao, Xu Changsheng, Dong Junyu, Han Guangjie
地址:中国·大连经济技术开发区图强街321号 邮编:116024
版权所有:大连理工大学软件学院 技术支持:集群智慧