Expert
Underwater target grab contest preheating video
detailed >>
Expert
Position > Home > Expert >

Group of technology

Source:未知 Time:2019-07-23 17:04 Click:

Technical group
       The technology of target recognition group
                  Team leader: Huang Qingming, Song Su
                  Deputy leader: Cui Junhong, Lu Huchuan
                  Members: Wang Hongyu, Shen Hengtao, Baixiang, Li Haojie, Yang Zheng, Jiang Yugang, Geng Xin, Tang Jinhui, Huanghua, Yu Junzhi
       The technology of man-machine cooperation fetching group
                 Team leader: Luo Jun, Wu Guozheng
                 Deputy leader: Yin Jingwei, Sun Ximing
                 Members: 
Wen Li, Zhu Daqi, Sun Yi, Jiang Li, Huanghai, Xie Guangming and Xue Jianru
        The technology of autonomous grasp group
                 Team leader: Yu Jiancheng, Song Zhaohui
                 Deputy leader: Xie Shaorong, Fan Xin
                 Members:Wang Shuo, Fu Xianping, Yan Sanitation, Yang Panlong, Xia Hao, Xu Changsheng, Dong Junyu, Han Guangjie

地址:中国·大连经济技术开发区图强街321号 邮编:116024
版权所有:大连理工大学软件学院 技术支持:集群智慧