Expert
Underwater target grab contest preheating video
detailed >>
Expert
Position > Home > Expert >

Group of Organization

Source:未知 Time:2019-07-23 16:57 Click:

Organization group
        Team leader: Wu Guozheng, Zhao Shiyu, Lu Huchuan
        Deputy team leader: Han Junwei,Fan Xin,Wu Guowei, Wang Lei, Li Haojie, Sun Xin
        Committee members: Wang Dong, Wang Jie, Piao Yongri, Zhu Ming, Zhong Wei, Lin Chi, Qin Zhenquan
        Field working group: Wang Lei
        Environmental support group: Zhu Ming, Sun Xin
        General affairs group:Qin Zhenquan, Zhang Yuan

地址:中国·大连经济技术开发区图强街321号 邮编:116024
版权所有:大连理工大学软件学院 技术支持:集群智慧